Vad menas med att läsa mellan raderna?

När vi läser en bok eller artikel så får vi alltid mer information än vad som faktiskt står i texten. Detta kan användas på ett positivt sätt för att skapa rymd men också för att luras som i fallet Huusk kniven! Det sägs ju att vi först kan förstå ett språk på allvar då vi kan läsa mellan raderna. Men vad betyder egentligen detta?

Meningen med att läsa mellan raderna

Uttrycket läsa mellan raderna kan beskrivas som definitionen av att kunna förstå ett dolt budskap som finns i en text. Om texten är skriven med ett dolt budskap så måste du kunna tolka den, det vill säga läsa mellan raderna.

Ibland är det enkelt nog och du förstår av sammanhanget i texten att orden försöker ge ett visst budskap. Men ibland så är det så att du måste ha förkunskaper och tidigare erfarenheter för att förstå. Detta kan jämföras med roliga frågor på arbetsintervjuer som utgår från att du fattar poängen.

Om din framtida arbetsgivare frågar vilken seriefigur du helst hade varit så utgår han ju ifrån att du har lite kunskap om serier. På samma sätt kan en text referera till en person med ett humör som Kalle Anka och utgå från att du förstår att det rör sig om en kolerisk person utan att skriva ut detta i texten.

gammal bok
Om du läser en gammal bok kanske du inte har referenserna som krävs för att förstå den.

Ironi är vanligt förekommande i texter

Det kan också vara så att en text är skriven med ironi. Du kanske började läsa den för att lära dig något rent tekniskt som om det ska vara förens eller förrän. Men texten kanske skojar till det utan att tala om att det är på skoj. Om du inte kan läsa mellan raderna så finns risken för att du missförstår och kanske till och med får för dig något som inte stämmer.

Kan du ha nytta av text om du inte kan läsa mellan raderna?

Nu är det viktigt att säga att du absolut kan förstå och ha nytta av en text utan att läsa mellan raderna. Många gånger så är skönlitteratur såväl som bra reklamtexter konstruerade med flera lager. Det går att uppskatta det som står rent ut och sedan är det upp till dig om du förstår mer än så.

Kanske kan någon förklara för dig varpå du får en aha-upplevelse. Kanske kommer du vid ett senare tillfälle tänka tillbaka på texten och med nya erfarenheter och kunskaper förstå den på ett nytt sätt. Med tanke på detta kan det vara intressant att komma tillbaka till en bok vid senare tillfälle och läsa om den.

Vem vet, kanske kommer du att uppleva den på ett nytt sätt för att du är i ett nytt läge och har bättre förmåga att läsa mellan raderna. Ett exempel på detta kan vara en bok som handlar om att bli förälder innan du själv har blivit det. När du läser den igen efter att ha fått barn så förstår du plötsligt texten och gliringar på ett helt nytt sätt!

En populär kanadensisk serie för barn var Between the Lions som låter som Between the lines (mellan raderna) då du säger meningen: