Förens, förrän eller förrens, vad ska det vara?

Du vet inte att du bör skriva förrän förens du får svaret här på meningmedord! Om du jobbar med marknadsföringstexter är det verkligen A och O att du har koll på detta. Svaret är enkelt:

Den rätta stavningen av förens är förrän!

Betyder det att det är fel om du skriver förens eller fören utan s? Nej, det betyder bara att du skriver med talspråk. Talspråk är ibland precis vad du är ute efter men det gäller ju att du är medveten om varför du väljer att skriva som du gör.

språksoldat
Ska du agera språksoldat eller väcka i ilskan i de som gärna kämpar för språkets skull?

Vem ska läsa texten?

Ett sätt att avgöra om det ska vara förens eller förrens eller förrän är att betänka vem som ska läsa texten. Du kan ju vilja få akademiker att se rött då du har skrivit förrens i din annons! Det kan med andra ord vara rätt så bra att veta mer om synen på stavning.

Rent allmänt så är det många som tycker att det är viktigt att stava rätt. Fast både förens och förrän är korrekt stavning. Det är bara det att förens är talspråk och förrän är den stavning som accepteras som korrekt i skriftlig form.

Det finns inga regler som säger att du som marknadsförare måste hålla dig till regler som skriftspråk. Detta är ditt val men du kan ju bara göra valet då du kan skillnaderna och är helt på det klara vem som ska läsa din annons.

Några exempel på möjliga läsare:

  • Akademiker – De vet att det ska vara förrän i skrift och att förens, förrns, fören och så vidare är talspråk. Här kan du till och med retas eller skämta på ett smart sätt när du väljer formen.
  • Studenter – Det beror lite på grupp och vilken typ av studier. Alla studenter är inte akademiker. Här är det också viktigt att tänka på område. Om du stavar namnet på en art fel då du vänder dig till studenter inom zoologi kan det bli lite knasigt.
  • Ungdomar – Ska du använda dig av svengelska? Det kanske du måste när du ska skriva annonstext för ungdomar och unga vuxna. De kanske inte ens vet hur det svengelska ordet skrivs på svenska!
  • Nya svenskar – Här kan det finnas mening med att använda talspråk för att det känns igen. En del tycker förstås att den som håller på att lära sig svenska bör få korrekt skrift för att lära sig rätt. Hur du gör med detta beror lite på vad det är som ska marknadsföras och vilken känsla du vill ha i din reklam.
  • Alla – Ska din text passa för alla eller ett större sammanhang och du inte är ute efter en liten tvist med felstavning så är det bäst att du håller dig till den skriftliga version som accepteras som korrekt. I detta fall blir det då förrän istället för förens!

Kom ihåg att du ju kan välja ett ord som har två betydelse och stava detta fel för att främja den dubbla meningen.

Här är exempel på ord som har två betydelser:

Förrän och förräns eller förrens

Det kan bli ytterligare förvirrande då vi kikar på ordet förräns som kan liknas vid att skriva medans. Förrän eller förrens är alltså två skilda saker för när vi lägger till ett s blir det inte längre korrekt skriftspråk. Hängde du med där?

Förrän är hur vi skriver korrekt medan förrens hoppar tillbaka till talspråk!

Nu vet du alltså att du kan skriva förän, förrän eller förens utan att det är fel. Men ska det vara skriftspråk så är det alltid förrän utan s som gäller!