Går det att försörja sig som copywriter efter ChatGPT?

Det finns de som tror att skribenter inte längre har något att syssla med för att ChatGPT kan göra samma jobb. Detta stämmer verkligen inte och det särskilt på svenska. Även om detta AI-verktyg har förändrat marknaden så behövs det fortsatt duktiga copywriter.

Så om du går i tankar om att försöka dig på livet som copywriter som egen eller som anställd så kan du mycket väl lyckas försörja dig på detta vis. Det viktigaste är att du har en bra plan och är väl insatt i vad du behöver göra för att få jobb.

Dessutom ska det sägas att det är stor skillnad mellan att vara anställd och att driva egen skrivfirma. Om du tänker dra igång ditt eget bolag så måste du ser över saker som hur du kan fakturera som copywriter och vad du ska göra för att ha en stadig ström av beställningar.

Jobbet som copywriter efter ChatGPT

I kölvattnet av framstegen inom artificiell intelligens, särskilt framväxten av sofistikerade modeller som ChatGPT, funderar många proffs på framtiden för sina karriärer. Branschen utvecklas utan tvekan och copywriters måste anpassa sig för att behålla och utveckla sina karriärer inför AI-teknik.

Det är ju kanon att du kan använda AI för att snabbt kolla om det ska vara förrän eller förens. Men samtidigt så är det inte lika trevligt att den som kanske hade anställt dig för att få ordning på detta kan göra samma sak.

Om du är duktig på ditt arbete så kan AI ge dig en skjuts. Du kan få bra input och skriva ännu bättre texter. På så vis kanske du kan hantera att vissa kunder faller bort då det tillkommer nya som har insett att icke-redigerade AI-texter kraschar deras sajter och projekt.

Värdet av mänskliga samarbeten

Trots AI:s förmåga att generera innehåll finns det fortfarande ett tydligt värde i den mänskliga beröringen. Copywriters erbjuder ju kreativitet, empati och förmågan att förstå nyanserade mänskliga känslor och kulturella subtiliteter som AI, åtminstone just nu, inte helt kan replikera.

Den mänskliga upplevelsen ger copywriting ett djup vilket gör det möjligt för innehåll att mer effektivt anknyta till sin avsedda publik på en känslomässig nivå. Denna koppling är avgörande i marknadsföring och varumärkesberättelse, områden där förståelsen av mänsklig psykologi och känslor spelar en betydande roll.

copywriter
Mänskliga skribenter behövs fortsatt!

Nischkompetens

Ett sätt för copywriters att säkerställa sin relevans i AI-eran är genom att specialisera sig på nischområden. ChatGPT kan ha det svårt med högt specialiserade eller tekniska ämnen där djup, branschspecifik kunskap krävs. Genom att bli experter inom specifika områden kan copywriters erbjuda ett värde som AI-verktyg skulle ha svårt att matcha.

Detta kan handla om att fokusera på sektorer som medicinsk skrivning, juridisk copywriting eller teknisk skrivning för specifika tekniker. Nischexpertis gör inte bara en copywriter mer värdefull utan också mindre utbytbar av AI. Det kan också vara så enkelt som att du ska skriva om något väldigt specifikt som Huusk kniven. Detta kan vara svårt för AI att hjälpa till med då det inte finns tillräckligt med information online för en bot att skriva bra text.

Strategi och rådgivning

Ett annat område där copywriters kan utmärka sig utöver AI:s kapacitet är inom strategi och rådgivning. Att förstå ett varumärkes röst, dess publik och hur man skapar ett budskap som resonerar kräver en nivå av strategiskt tänkande och kreativitet som AI inte kan tillhandahålla självständigt.

Copywriters kan utveckla sina roller för att bli mer konsultativa, arbeta nära företag för att utveckla innehållsstrategier, tonfallsriktlinjer och kreativa koncept som är i linje med bredare marknadsföringsmål.

Redigering och förfining

AI-genererat innehåll kräver mänsklig redigering för att skräddarsy det till ett specifikt varumärkes röst, säkerställa att det överensstämmer med strategiska mål och få det att resonera med en viss publik. Dessutom måste detta göras om innehållet ska användas för sökmotoroptimering.

Vi måste komma ihåg att ChatGPT och andra AI-verktyg för texter inte erbjuder något unikt. De skapar fina versioner av information som redan finns online. Copywriters kan spela en avgörande roll för att förfina AI-genererade utkast, göra dem mer övertygande och se till att de uppfyller högkvalitativa standarder och är unika.

Den här redigerings- och förfiningsprocessen är kritisk eftersom den utnyttjar effektiviteten hos AI samtidigt som den säkerställer att den slutliga produktionen har de nyanser och kvalitet som bara en skicklig mänsklig copywriter kan tillhandahålla.

redigering

Kontinuerligt lärande och anpassning

För att förbli konkurrenskraftiga måste copywriters vara villiga att kontinuerligt lära sig och anpassa sig. Detta inkluderar att hålla sig uppdaterad med de senaste AI-verktygen och förstå hur man använder dem till sin fördel. Genom att införliva AI i sitt arbetsflöde kan copywriters förbättra sin produktivitet, så att de kan fokusera på kreativa och strategiska aspekter av sitt arbete. Att ta till sig AI som ett verktyg snarare än att se det som ett hot kan öppna nya möjligheter för copywriters.

Samarbete med AI

Framtiden för copywriting handlar inte om att konkurrera med AI utan snarare om hur copywriters kan samarbeta med AI för att producera bättre resultat. Denna synergi kan leda till effektivare processer för att skapa innehåll, där AI hanterar första utkast eller forskning, och människor fokuserar på kreativitet, strategi och känslomässigt engagemang.

Du kan absolut försörja dig som copywriter trots ChatGPT!

Visst är det möjligt att försörja sig som copywriter trots ChatGPT. Nyckeln till framgång ligger i att utnyttja de unika mänskliga förmågorna kreativitet, empati, strategiskt tänkande och djup branschkunskap.

Genom att anpassa sig till ny teknik, fokusera på områden där mänsklig expertis är oersättlig och se AI som en kollaboratör, kan copywriters fortsätta att frodas och hitta tillfredsställande karriärer i en AI-förbättrad värld.